Στελέχη Τεχνικής Κατεύθυνσης – Μηχανικούς ΑΕΙ

Η Βιομηχανία Παραγωγής Ειδών Διατροφής UNISMACK AE λόγω της συνεχούς ανάπτυξής των δραστηριοτήτων της στη διεθνή αγορά και την επέκταση των γραμμών παραγωγής του Εργοστασίου στη ΒΙΠΕ Κιλκίς αναζητά Στελέχη Τεχνικής Κατεύθυνσης – Μηχανικούς ΑΕΙ (Χημικούς, Μηχ/γους - Ηλεκ/γους - Περιβ/ντος - Παραγ&Διοικ) για την ενίσχυση της τεχνικής ομάδας του εργοστασίου.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία - κατά προτίμηση σε βιομηχανικό περιβάλλον ή innovation hub
  • Πτυχίο ΑΕΙ - μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόν.
  • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα με εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων και έργων
  • Προσήλωση στην εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Άριστη της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό & γραπτό λόγο)
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 

Προσφέρεται

Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

 

Αποστολή Βιογραφικών

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@unismack.gr

Ιncrease font size
Α- / Α+

Underline links

Increase contrast

Accessibility icon