Έμπειρο Τεχνικό Προσωπικό

Η Βιομηχανία Παραγωγής Ειδών Διατροφής UNISMACK AE αναζητά Έμπειρο Τεχνικό Προσωπικό (Εργοδηγούς Μηχανικούς & Τεχνολόγους Τροφίμων) για την άμεση κάλυψη των αναγκών της λόγω επέκτασης των γραμμών παραγωγής του Εργοστασίου στη ΒΙΠΕ Κιλκίς.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον (βιομηχανία τροφίμων προτιμητέα)
  • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογία ή Αυτοματισμού
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια
  • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα με εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού
  • Επαρκής γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό & γραπτό λόγο)
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 

Προσφέρεται

Δυναμικό περιβάλλον εργασίας με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

 

Αποστολή Βιογραφικών

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@unismack.gr

Ιncrease font size
Α- / Α+

Underline links

Increase contrast

Accessibility icon